logo

DATA & PRIVATLIVSPOLITIK

Dette register og privatlivspolitik for Skand Oy’s persondatalov (afsnit 10 og 24) og EUs generelle databeskrivelsesforordning (GDPR) blev oprettet den 24. maj 2018. Det er sidst ændret den 24. maj 2018.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Skand Oy. (ID: 2.492.105-8) behandler personoplysninger og indsamling af personoplysninger, til hvilke formål oplysningerne bruges, og hvilke organisationer dataen overføres til.

Skand Oy har forpligtet sig til at beskytte data for kunder og brugere i det respektive land, i overensstemmelse med EUs generelle databeskyttelsesforordning (2016/679) (databeskyttelsesforordningen), samt anden gældende lovgivning, og til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med god ledelsesskik og databehandlingsmetode. 

Denne fortrolighedspolitik gælder for alle tjenester, applikationer, systemer og kanaler, som virksomheden leverer.

 1. Juridisk enhed
  Skand Oy, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tammerfors
  CVR-nummer / virksomheds-id: 2492105-8
 2. Den kontaktperson som er ansvarlig for registrering af data
  Miika Utoslahti, info@skand.fi, 02 480 9060
 3. Navnet på registret
  Virksomhedens kunde- og markedsføringsregister
 4. Juridisk grundlag og formål med behandlingen af personoplysninger
  Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesregler er den registeransvarliges legitime interesse (kundeforhold og ansættelsesforhold).
 1. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesregler er den registeransvarliges legitime interesse (kundeforhold og ansættelsesforhold).

  Formålet med behandling af personoplysninger er;
 1. Bestilling af produkter og services fra Stand Oy
 2. Håndtering af interessentrelationer
 3. Levering af produkter og services
 4. Kundetilfredshed, holdnings- og markedsundersøgelser
 5. Personlig kundeservice for produkter og services, målrettet kundekommunikation og tracking af serviceforbrug
 6. Markedsføring og dennes målretning imod kunder og interessenter
 7. Statistik og behandling af data
 8. Implementering af de rettigheder og forpligtelser der følger med lovgivning på området
 9. Risikohåndtering og forebyggelse af fejlbehandling
 10. Skand Oy’s aktivers og interessenters sikkerhed


 1. Informationer indeholdt i registret
  Oplysningerne inkluderer navn, alle virksomheder og ogranisationer, kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse og adresse), eventuelle netværksoplysninger om IP-adresse, navn / profiler, sociale media, information om status for services og produkter og deres ændringer, faktureringsinformation, anden relation med kunden og den bestilte information omkring produkter og services.

  Skand Oy beholder personoplysninger så længe de er relevante for de formål, der er angivet i den nødvendige privatlivspolitik, med mindre den lovgivningsmæssige forpligtelse til at opbevare personoplysninger er længere (fx særlig lovgivning, regnskabsmæssige forpligtelser eller relaterede rapporteringsforpligtelser, eller hvis din virksomhed har behov for oplysninger i forbindelse med etablering, udøvelse eller et juridisk krav for at forsvare juridiske krav.

  Opbevaringstid og opbevaringskriterier for data varierer afhængigt af de personlige data, samt af formålet med den specifikke personlige datagruppe. Skand Oy kan anvende data i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen om registrerede personoplysninger til at kommunikere ved afslutningen af ​​kundeforholdet, eller hvis du har givet dine kontaktoplysninger, fx i forbindelse med en konkurrence eller lodtrækning, når du giver feedback, eller abonnerer på et elektronisk nyhedsbrev. Personoplysninger behandles gennem hele kundeforholdet og kontraktforholdet samt tidsperioden efter kundens ophør og kontraktforholdet.          

  Oplysninger om kundeidentifikation opretholdes i den lovpligtige periode. Når personoplysninger ikke længere kræves som defineret ovenfor, slettes dataene inden for en rimelig tid eller konverteres til en form, hvor personen ikke er direkte eller indirekte identificerbar.

 2. Almindelige informationskilder
  De oplysninger, der er gemt i registret, indhentes blandt andet af kunden. via e-mail, telefonisk, ved at besøge hjemmesiden og sociale medier, gennem aftaler, kundemøder og andre situationer, hvor kunden efterlader sine oplysninger.
 1. Personlige datanbehandlere og -modtagere
  Skand Oy håndterer personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-lovgivningen, og forbeholder sig ret til også at anvende eksterne tjenesteudbydere til at behandle data. Virksomheden vælger omhyggeligt tjenesteudbydere og sikrer tilstrækkelige kontraktlige forpligtelser til at sikre, at personoplysninger behandles korrekt og lovligt. I tilfælde af en nødsituation eller en anden uforudset omstændighed, kan virksomheden også være forpligtet til at videregive personoplysninger, der er registreret for at beskytte enkeltpersoners liv, sundhed og ejendom. Derudover kan virksomheden kræves at videregive personoplysninger, der er registreret, hvis disse er involveret i juridiske procedurer eller andre tvistbilæggelsesorganer. Hvis Skand Oy er involveret i en fusion, forretningstransaktion eller anden transaktion, kan det være nødvendigt at videregive personlige oplysninger til tredjemand. Overførsel af data til tredjepart foregår hovedsageligt gennem elektronisk dataoverførsel. Oplysninger kan også videregives på andre måder, for eksempel via telefon eller brev.    
 1. Regelmæssige videregivelse af data og overføring af data til lande uden for EU eller EØS
  Oplysningerne videregives ikke regelmæssigt til andre parter. Oplysningerne udføres ikke regelmæssigt uden for EU / EØS. Hvis data overføres uden for EU eller EØS, er Skand Oy ansvarlig for beskyttelsen af ​​personoplysninger, herunder niveauet for enighed om spørgsmål i forbindelse med behandling af personoplysninger, der kræves i databeskyttelseslovgivningen på forskellige måder, for eksempel ved hjælp af standardbestemmelser godkendt af EU-Kommissionen. Personoplysninger kan overføres til udlånsformål Intrum Justitia ejede Avarda Oy, FO 2.619.111-6, det er når kunden foretager en ordre, hvor han hæver kredit for betaling af den udestående enhed eller dele af regningen. Avarda Oy er en udbyder af fakturerings- og betalingstjenester. 
 2. Principper for beskyttelse af registret
  Oplysninger i registret opbevares ikke i fysisk form. Omhyggelig håndtering af registret sikres, og data, der behandles af informationssystemerne, er tilstrækkeligt beskyttet. Når registreringsdata gemmes på internetservere, håndteres hardwaren til den fysiske og digitale sikkerhed på passende måde Google Finland Oy: Anonym, FO 0.907.346-8. Repræsentanten skal sikre, at de lagrede data samt adgang til servere og andre personlige data, sikkerhedskritiske oplysninger behandles fortroligt og kun af medarbejdere, hvis jobbeskrivelse det tilhører.
 3. Ret til adgang og andre rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger
  Registratoren har de garanterede rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. Adgang til information og retten til adgang til information. Den registrerede har ret til at modtage bekræftelse på, at den registreredes personoplysninger behandles. Der opkræves rimelig kompensation for anmodninger om verifikation, hvis der er gået mindre end et år siden den forrige inspektion. Den registrerede har ret til at kontrollere og se oplysninger om sig selv og efter anmodning ret til at modtage oplysninger skriftligt eller elektronisk.

  Ret til at rette og slette data
  Den registrerede har ret til at anmode om korrektion af forkerte eller sletning af forkerte oplysninger. Desuden har registrerede en gyldig ret til at kræve, at dataene slettes i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Skand Oy fjerner, korrekt og fuldstændigt på eget initiativ data, hvis det har opdaget forkerte, unødvendige, ufuldstændige eller forældede personlige data. Ret til overførsel af data, begrænsning af behandling og modbehandling. I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning har den registrerede ret til at anmode om overførsel af sine data til en anden registrator.

  I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen har den registrerede ret til at anmode om behandling af personoplysninger. I en situation, hvor de påståede forkerte personlige data ikke kan repareres eller slettes, eller efter anmodning om sletning er uklare, begrænser Skand Oy desuden adgangen til oplysninger. Den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod brugen af ​​data til en bestemt type behandling. Den registrerede har ret til at nægte offentliggørelse og behandling af hans / hendes data til direkte markedsføring. Et register over personer, der har ret til at anmode om fjernelse af hans personlige data fra registret (“ret til at blive glemt”). Det er også registreret i EU’s rettigheder i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning som begrænsninger for behandling af personoplysninger under visse omstændigheder. Hvis en person vil kontrollere data, der er gemt om ham, eller anmode om en sådan rettelse eller anmodning om sletning, skal ansøgningen indsendes skriftligt til registratoren for postadressen. Anmodningen skal indeholde:
 1. For- og efternavn
 2. Fødselsdato eller virksomhedens navn
 3. E-mailadresse
 4. Telefonnummer
 5. Postadresse
 6. Postnummer og by / kontor
 7. Dato og sted
 8. Underskrift
 9. Om henvendelsen drejer sig om at kontrollere, rette, slette, sende og / eller forhindre eller begrænse oplysningerne  
 10. Oplysninger om hvilken registrering en anmodning er rettet til (f.eks. Nyhedsbreve eller kundefeedback-systemer)
 1. Ansøgeren skal vedlægge et billede, der viser ansigtet og holde et identitetskort i hånden for fuldt ud at identificere ansøgerens identitet. Anmodninger kan kun foretages ud fra dine personlige oplysninger. Utilstrækkelige anmodninger behandles ikke. Kontrolløren er ansvarlig for kunden inden for den tidsfrist, der er angivet i EU’s databeskyttelsesforordning (normalt 30 dage). Hvis en registreret anmodning ikke kan accepteres, skal afvisningen meddeles den registrerede skriftligt. Skand Oy kan efter anmodning (f.eks. strejke) afvise en lovbestemt forpligtelse eller lovbestemt ret til virksomheden, såsom serviceforpligtelser, tvister eller tilgodehavender.
 1. Klagemuligheder
  Den registrerede har ret til at indgive en klage til databeskyttelsemyndighederne, hvis den dataansvarlige finder at hans eller hendes data er blevet behandlet i strid med gældende lovgivning. 
 1. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesmyndigheden

Kontor for databeskyttelsesansvarlig

Besøgsadresse: Ratapihantie 9, 6. sal, 00520 Helsinki

Postadresse: PL 800, 00521 Helsinki

E-mail: tietosuoja@om.fi

Telefon: 029 56 66700

Fax: 029 56 66735

Ændringer i privatlivspolitikken
Skand Oy udvikler hele tiden sine tjenester og kan ved behov ændre og opdatere de gældende betingelser for privatlivspolitikken. Ændringer kan også være baseret på ændring af lovgivning omkring databeskyttelse. Vi anbefaler at du regelmæssigt gennemgår indholdet og betingelserne i privatlivspolitikken.