logo

Garantibetingelser

Garantibetingelser:

Gældende fra leveringsdatoen giver Skand Oy køretøjet 24 måneders garanti og batterierne 12 måneders garanti. Garantien forudsætter, at batterierne regelmæssigt oplades efter brugsanvisningen.

Hvis der er lavet ændringer i elsystemet eller batterierne ikke er blever opladt efter brugsanvisningen, dækker garantien ikke problemer i forbindelse med kilometertallet. Desuden bør man om vinteren oplade batterierne enten i et varmt rum eller med batterivarmeren tilsluttet – når det er koldt, kan batterierne nemlig ikke blive helt opladt og deres levetid bliver meget kortere. Batterierne kan opbevares i kulde, hvis de altid er blevet opladt varme. Under vinteropbevaring bør batterierne oplades hveranden måned. De skal ikke oplades hele tiden. Den normale rækkevidde for elektrisk drevne køretøjer varierer meget, for en model er den f.eks. mellem 15 og 60 km. Da selve køretøjet er relativt let, er det førerens og læssets vægt, der betyder mest. Det, der betyder næstmest er hastigheden og brugen af lys. Bakker, temperatur osv. har også indflydelse på rækkevidden. Det er normalt med en rækkevidde på nogle få kilometer, når der er minusgrader og batterierne er kolde.

Garantien gælder privat brug og for andre brugere gælder på grundlag af anvendelsesformål – for det meste reglerne for ansvar for fejl, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Det der står i servicetabellen skal gøres på de tidspunkter der står i serviceprogrammet enten i en Skand-serviceforretning eller en anden professionel serviceforretning. Ved en eventuel garantireparation bør kunden fremlægge en faktura og en servicebog med specifikation af vedligeholdelsen, eller et bevis på, at vedligeholdelsen, tidspunktet og foranstaltningerne findes i Skands elektroniske system.

Garantien bliver ugyldig, hvis serviceprogrammet ikke er blevet overholdt efter anvisningerne, eller man har gjort ændringer i køretøjets konstruktion, eller køretøjet bliver brugt på en måde, som ikke svarer til køretøjets anvendelsesformål. Garantien erstatter ikke: brugsfejl, skader som skyldes forsømmelse af dagligt eftersyn, eller sliddele, f.eks. dæk, bremseklodser eller pærer. Sliddele omfattes kun af garantien, hvis de har en fejl, som er en fabrikationsfejl, f.eks. en udbuling i et dæk eller en revne i en lidt slidt bremseklods. Importøren eller dennes repræsentant tager sig af garantireparationen inden for en rimelig tid under hensyntagen til fejlens omfang og værkstedets kapacitet. Det er først og fremmest den nærmeste serviceforretning eller forhandleren, der skal bedømme og tage sig af garantireparationen. Garantien står for en produktfejl, som forhandleren eller den nærmeste autoriserede serviceforretning er blevet skriftligt informeret om senest 14 døgn efter at fejlen har ytret sig. Hvis fejlen er lille, bliver den for det meste repareret ved næste regelmæssige vedligeholdelse.

Scooteren bør leveres til nærmeste autoriserede serviceforretning for garantireparation. Hvis der ikke er en autoriseret serviceforretning i nærheden, bør kunden kontakte forhandleren.