Myymme koko Suomeen - soita meille tänään: 02 480 9060

logo

Takuuehdot

Skand Oy myöntää ajoneuvolle toimituspäivästä lukien 24 kk ja akuille 12 kk takuun. Takuu edellyttää akkujen säännöllistä ohjekirjan ohjeiden mukaista lataamista.

Jos sähköjärjestelmään on tehty muutoksia, tai akkuja ei ole ladattu ohjekirjan ohjeiden mukaisesti, takuu ei kata ajomatkaan liittyviä ongelmia. Lisäksi talvella lataus tulee tehdä joko lämpimässä tilassa, tai akkulämmitin päälle kytkettynä, sillä kylmässä ladattaessa akut eivät varaudu täyteen ja niiden elinikä laskee huomattavasti. Akkuja voi säilyttää kylmässä, kunhan akut ovat aina ladattu lämpimänä täyteen. Talvisäilytyksen aikana akkuja tulee ladata 2 kk välein, akkuja ei kuulu jättää jatkuvaan lataukseen. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen normaali toimintamatka vaihtelee merkittävästi, esimerkiksi eräässä mallissa 15 – 60 km välillä. Koska itse laite on suhteellisen kevyt, niin suurin merkitys on kuljettajan ja kuorman painolla. Sen jälkeen eniten vaikuttaa ajonopeus ja se, käytetäänkö valoja vai ei. Myös maaston mäkisyys, lämpötila yms. seikat vaikuttavat toimintamatkaan. On normaalia että toimintamatka lyhenee pakkaskelillä.

Takuu koskee yksityiskäyttöä, muille käyttäjille sovelletaan käyttötarkoituksen perusteella pääsääntöisesti virhevastuuta, jollei kirjallisesti muuta sovita.

Huoltotaulukossa mainitut kohteet on suoritettava huolto-ohjelman mukaisessa aikataulussa joko Skand-huoltopisteessä, tai muussa asiantuntevassa huoltopisteessä. Mahdollisen takuukorjauksen yhteydessä asiakkaan
tulee esittää kaikista huoltotöistä eritelty lasku ja huoltokirja yhdessä, tai merkintä huollon tallennuksesta Skandin sähköiseen järjestelmään, josta ilmenee huollon ajankohta ja tehdyt toimenpiteet.

Takuu raukeaa, mikäli huolto-ohjelmaa ei ole noudatettu ohjeiden mukaan, tai ajoneuvoon on tehty rakenteellisia muutoksia, tai sitä käytetään tavalla, joka ei vastaa ajoneuvon käyttötarkoitusta. Takuu ei korvaa: käyttövirheitä, päivittäisten tarkastusten laiminlyömisestä johtuvia vaurioita, tai kuluvia osia, kuten esimerkiksi renkaita, jarrupaloja tai polttimoita. Kuluvat osat kuuluvat takuun piiriin vain, jos niissä on selkeä valmistusvirheestä johtuva vika, kuten esimerkiksi pullistuma renkaassa tai vähän kuluneen jarrupalan halkeaminen. Maahantuoja tai maahantuojan edustaja suorittaa takuukorjauksen kohtuullisessa ajassa huomioiden käyttöä haittaavan vian laajuuden ja korjaamokapasiteetin. Takuukorjauksen arvioinnista ja suorittamisesta vastaa ensisijaisesti lähin huoltoliike tai laitteen myyjä. Takuu vastaa tuotevirheestä, jos siitä on ilmoitettu kirjallisesti myyjälle tai lähimmälle valtuutetulle huoltoliikkeelle viimeistään 14 vrk kuluessa vian ilmenemisestä. Mikäli laitteen virhe on vähäinen, korjataan se pääsääntöisesti seuraavan määräaikaishuollon yhteydessä.

Laite tulee toimittaa lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen takuukorjausta varten. Jos valtuutettua huoltoliikettä ei ole lähellä, tulee asiakkaan olla yhteydessä laitteen myyjään.