Kontakt oss idag tel: 67208703

logo

Garantivilkår

Skand Oy gir 24 md garanti på kjøretøy og 12 md garanti på batteri fra leveringsdatoen. Garantien forutsetter at man lader batteriene regelmessig i samsvar med instruksjonen i brukerhåndboken.

Dersom man har utført endringer i det elektriske systemet, eller man ikke har ladet batteriene etter instruksjonene i brukerhåndboken, dekker ikke garantien problemer knyttet til rekkevidden. Dessuten må ladingen enten gjøres i på et varmt sted eller ved at man har koblet på en batterivarmer om vinteren, for når man lader batteriene i kulde, lades de ikke fulle, og de får også en betydelig lavere levetid. Man kan oppbevare batteriene kaldt, bare de alltid er ladet fulle mens de er varme. Ved vinterlagring må man lade batteriene hver 2. måned, og batteriene skal ikke stå til ladning kontinuerlig. Den normale rekkevidden til strømdrevne kjøretøy varierer veldig, for eksempel mellom 15 og 60 km på en bestemt modell. Selve kjøretøyet er forholdsvis lett, og derfor har vekten på føreren og lasten størst betydning. Deretter er det kjørehastigheten og om man bruker lys eller ikke som har størst innvirkning. Bakker, temperatur osv. påvirker også rekkevidden. Det er normalt at batterier har kortere rekkevidde i frost og kalde forhold.

Garantien gjelder privat bruk, og for andre brukere benytter vi vanligvis feilansvar basert på bruksformålet, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Punktene som er nevnt i servicetabellen må utføres etter tidsplanen i serviceprogrammet, enten på et Skand-verksted eller på et annet sakkyndig verksted. I forbindelse med eventuelle garantireparasjoner må kunden vise frem en faktura hvor alt servicearbeid er spesifisert sammen med serviceheftet, eller en registrering av servicen i Skands elektroniske system, hvor man kan se tidspunktet for servicen og tiltakene som er utført.

Garantien utgår dersom man ikke har fulgt serviceprogrammet i samsvar med instruksjonene, dersom man har utført konstruksjonsmessige endringer på kjøretøyet eller dersom man bruker det på en måte som ikke tilsvarer kjøretøyets bruksformål. Garantien dekker ikke: bruksfeil, skader på grunn av unnlatelse av daglig kontroll samt slitasjedeler, som for eksempel dekk, bremseklosser eller lyspærer. Slitasjedeler inngår bare i garantien dersom de har en feil som tydelig kommer av en produksjonsfeil, som for eksempel en bule i dekket eller at en bremseklosse som bare er litt slitt sprekker. Importøren eller en representant av denne utfører garantireparasjoner innen en rimelig tid med hensyn til omfanget av feilen og verkstedskapasiteten. Nærmeste verksted eller selgeren av kjøretøyet er i første rekke ansvarlige for vurderingen og gjennomføringen av garantireparasjoner. Garantien dekker produktfeil dersom man har meldt skriftlig ifra om dem til selgeren eller nærmeste autoriserte verksted senest 14 dager etter at feilen har oppstått. Dersom feilen på kjøretøyet er liten, blir den vanligvis reparert i forbindelse med enste periodiske service.

Kjøretøyet må leveres til nærmeste autoriserte verksted for garantireparasjon. Dersom man ikke har noen autoriserte verksteder i nærheten, må kunden kontakte selgeren av kjøretøyet.