Vi säljer till hela Sverige! Ring nu! 08-52503949

logo
Författade: Skand | Publicerad: 9.10.2018

Ett elfordons verkliga räckvidd

Lätta eldrivna fordon marknadsförs med otroliga löften om räckvidd. I marknadsföringen framhävs även fordonssystemets spänning (volt) samt antalet batterier. Men vad är sanning? Kan du verkligen köra så långt med ett elfordon som marknadsföringen utlovar? Och hur kan du jämföra olika tillverkares löften sinsemellan?

STORA LÖFTEN – MEN ÄR DE SANNA?

Ja och nej. Det finns ännu ingen motsvarande gemensam standard inom branschen som det finns till exempel för elbilar. En del tillverkare anger så väl tilltagna räckvidder att det inte ens är möjligt att uppnå sådana tal. Räckvidden som andra tillverkare anger är i sin tur den maximala sträcka som kan uppnås med ett idealt körsätt och under ideala förhållanden.

Även Skand anger en sådan ideal räckvidd, som grundar sig på verkliga tester och användarerfarenheter, för varje fordon. Men Skand tillägger att räckvidden kan vara upp till 80 procent kortare än den angivna räckvidden. Vad är det då som har så stor inverkan på räckvidden?

VARIATIONER I RÄCKVIDD

Ett lätt elfordon står under samma lagar som en vanlig personbil, men på ett mer betonat sätt. Den mest betydande enskilda faktorn är körhastigheten. Om du ständigt kör med maximal hastighet blir räckvidden klart kortare än utlovat. Även upprepad acceleration, förarens vikt, vägyta, antalet backar och väderförhållanden har stor betydelse. Om fordonet inte har LED-ljus inverkar även användningen av fordonets strålkastare betydligt på räckvidden.

Om alla dessa faktorer slås ihop kan räckvidden bli upp till 80 procent kortare än den räckvidd som på tillbörligt sätt har uppgetts för fordonet. Hur kan du då avgöra om räckvidden har uppgetts korrekt? Och hur kan du på ett så tillförlitligt sätt som möjligt jämföra räckvidderna för olika fordon?

INVERKAR VOLTANTALET OCH BATTERIERNAS ANTAL PÅ RÄCKVIDDEN?

De inverkar, men inte var för sig. Varningsklockorna borde alltid ringa om försäljaren betonar voltantalet och antalet batterier, men inte visar på några uppgifter som på riktigt är jämförbara. En del aktörer inom branschen anger även antalet batterier, volt och amperetimmar på ett så förvirrande sätt att ingen ens kan räkna ut några jämförbara värden.

INVERKAR MOTORNS EFFEKT PÅ RÄCKVIDDEN?

Den kan inverka, men endast på ett negativt sätt. Dock kan du köra ekonomiskt även med en effektiv motor. Men det är lätt hänt att du med en effektiv motor accelererar snabbare och kör med högre hastigheter. I sådana fall töms batterierna snabbare och räckvidden blir kortare.

DEN ENDA JÄMFÖRBARA ENHETEN = KWH

Inom branschen saknas det gemensamma standarder för hur räckvidden ska anges på ett jämförbart sätt. Därför är det enda sättet att ens göra en riktgivande jämförelse för tillfället att jämföra antalet kilowattimmar (kWh).

Kilowattimmarna anger hur mycket kraft det finns i batteripaketet. Elmotorn använder den kraften. Elfordon med samma vikt kör ungefär lika långt med denna kraft, om samma typ av körsätt används och till exempel strålkastarna används på samma sätt. De flesta försäljare uppger inte öppet antalet kilowattimmar i samband med sina löften om räckvidden. Orsaken kan vara brist på kunskap eller avsiktlig vilseledning.

Batteripaketets kilowattimmar beräknas på följande sätt:
Spänningen i ett enskilt batteri (V) x antalet amperetimmar i ett enskilt batteri (Ah) x antalet batterier / 1000 = kWh

Vi hjälper dig gärna med att beräkna ett jämförbart antal kilowattimmar hos vilket lätt elfordon som helst eller kontrollera att det antal kilowattimmar som en försäljare har uppgett är korrekt.

EKONOMISKT KÖRSÄTT

Du väljer först ditt elfordon med eftertanke, men vad kan du sedan göra för att kunna köra ännu längre?

Du kan maximera räckvidden genom att accelerera lugnt, köra i jogg- eller löphastighet och vara förutseende vid inbromsning. Ett sådant körsätt förlänger även ditt fordons livslängd avsevärt.

Professionella tillverkare har även ett serviceprogram, och genom att följa det garanterar du förutom en lång livslängd även en god räckvidd. En kompetent försäljare kan berätta för dig att batterierna så småningom dör, om de när de är kalla regelbundet laddas i minusgrader, eller om du till exempel glömmer att regelbundet ladda batterierna när fordonet är i vinterförvar.

När det är minusgrader kan du ta hjälp av en batterivärmare. Med hjälp av en sådan hålls batterierna varma ännu under lång tid efter att du har åkt iväg, vilket ger en god räckvidd även på vintern.

EXEMPEL PÅ EN VERKLIG KÖRSTRÄCKA

​I Forststyrelsens tester i Hossa nationalpark kördes en Skand Leijona utrustad med ett batteripaket på 1,1 kWh 39,5 kilometer på en laddning. Föraren var en relativt lätt man, körhastigheten 5–12 km/h och terrängen mycket varierande, från backig sandväg till spånbana. I skrivande stund har Skand Leijona 1300 Plus den största batterikapaciteten (2,2 kWh) bland motsvarande fordon på marknaden. Med denna modell skulle föraren i testet ha kunnat köra cirka 80 kilometer.

ENDAST GENOM ATT TESTA FÅR DU DEN EXAKTA KÖRSTRÄCKAN

Du kan även köpa ditt fordon av ett pålitligt proffs, som även utan provkörning kan säga hur långt du kan antas köra med varje fordon. Skands grundare har utbildning och lång arbetserfarenhet inom elbranschen, inom allt från planering av pappersmaskiner till elbilar. Skand har även beviljats Säkerhets- och kemikalieverket Tukes elbehörighetsintyg 2. Vi kan vår sak och försöker föra kunskaperna vidare på ett så begripligt sätt som möjligt.