Vi säljer till hela Sverige! Ring nu! 08-52503949

logo
Författade: Skand | Publicerad: 13.1.2021

Laddning och förvaring av lätta elfordon

De flesta av våra kunder förvarar och laddar sina lätta elfordon i cykelförråd, bilgarage, under skärmtak eller utomhus under presenning. Hos en del modeller går batteriet att tas loss och då kan man ta det med sig och ladda det hemma. Laddaren kopplas till ett vanligt eluttag. Laddarna är vanligtvis avsedda för inomhusbruk och därför sker laddning utomhus alltid på kundens eget ansvar. En laddare som är avsedd för inomhusbruk ska framför allt skyddas mot regn. Det är bra att kontrollera att tillverkarens laddare uppfyller finländska säkerhetskrav. Lämna aldrig ett elfordon på laddning i flera dagar i sträck.

​Det är upp till 90 procent billigare att köra med elskoter än med bil. Laddningskostnaderna är obefintliga, vanligtvis 5–20 cent per laddning. Körsträckan per laddning varierar betydligt efter modell och körsätt. Vanligen varierar laddningstiden mellan fyra och tio timmar. Det är i allmänhet bäst att inte låta batteriet bli helt tomt, utan du kan ladda fordonet till exempel varje natt, även om du på dagen skulle ha kört endast en kort sträcka.

LADDNING I ELSTOLPE

​Om du vill ladda ditt lätta elfordon i en elstolpe på parkeringen till ditt husbolag behöver en behörig elektriker i de flesta fall göra en liten kopplingsändring i elstolpen för att kringgå timern. Detta innebär vanligen ett 0,5–2 timmars arbete av en lokal elektriker. Kom ihåg att be disponenten om tillstånd för ändringen. Regelbunden laddning förbrukar avsevärt mindre ström än att värma upp bilar.

SÄKERHET

Det som vanligen oroar kunderna är huruvida det är säkert att ladda fordonet inne i garaget eller cykelförrådet. Nästan alla lätta elfordon är designade just för laddning inomhus. Blybaserade batterier är vanligtvis mycket säkra, till exempel används samma batteriteknologi som flera av Skands lätta elfordon har bland annat på många sjukhus. Litiumbaserade batterier av dålig kvalitet kan i sällsynta fall flamma upp eller till och med explodera. Därför rekommenderar vi inte att man köper elfordon utrustade med litiumbatterier av okända tillverkare.

LADDNING VINTERTID

En del fordonsägare har möjlighet att ladda sina elskotrar i varma utrymmen på vintern. I sådana fall hålls de flesta elskotrars batterier tillräckligt varma i några timmar även i sträng kyla.

​Med hjälp av en batterivärmare kan en elskoter laddas även i minusgrader. Endast ett varmt batteri kan ta emot tillräckligt med ström för att det ska laddas fullt. Användning av en batterivärmare säkerställer att batterierna hålls i gott skick även när de används på vintern. Vanligtvis installeras en isolering kring batteriet samtidigt som håller värmen inne i batteriet även under lång tid efter att du har kört iväg. Skands batterivärmare har testats i -32 graders kyla. I testet uppnådde batterierna rumstemperatur redan efter två timmar. När uppvärmningen avslutades var batteriernas temperatur fortfarande över noll grader efter sex timmar.

LADDA UNDER FÖRVARING

Om du förvarar ditt lätta elfordon under en längre tid utan att det används ska du se till att fordonet laddas på korrekt sätt. Det som oftast dödar batterier är felaktig laddning under förvaring.

I många modeller får batteriet inte tas bort, vilket gör att man inte kan använda en underhållsladdare. Även om det skulle gå att ta loss batterierna är batteripaketets spänning nästan alltid så hög att det inte finns någon kompatibel underhållsladdare. Detta innebär att batterierna nästan alltid måste laddas med fordonets ursprungliga laddare, som inte får vara kopplad till batterierna hela tiden. Vanliga laddare får aldrig hållas ständigt kopplade till batteriet eller fordonet. En vanlig laddare håller batteriet fulladdat hela tiden. Med tiden förstör detta batteriet helt eller delvis.

Vid förvaring får batterierna inte heller hållas helt oladdade. Batteriet laddas alltid ur så småningom och efter några månader är det helt urladdat. Urladdning förstör batteriet helt eller delvis. Vid förvaring i minusgrader fryser ett tomt eller nästan tomt batteri, och frysning förstör batteriet.

Batteriet ska laddas fullt med omkring två månaders mellanrum. Vid förvaring i minusgrader ska batteriets laddningsstatus kontrolleras särskilt noggrant, eftersom ett tomt eller nästan tomt batteri fryser. Mellan laddningarna ska man låta batteriet ladda ur en aning, antingen av sig självt eller med hjälp av kortvarig användning.