Myymme koko Suomeen - soita meille tänään: 02 723 8000

logo

Takuuehdot

North European Trust Oy myöntää 24 kuukauden takuun Skand-ajoneuvoille ja 12 kuukauden takuun paristoille toimituspäivämäärästä alkaen. Takuu edellyttää akkujen säännöllistä lataamista kuljettajan käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Mikäli sähköjärjestelmää on muutettu tai akkuja ei ole ladattu kuljettajan käsikirjan ohjeiden mukaisesti, ei takuu kata ongelmia koskien toimintamatkan pituutta. Talviaikaan lataaminen tulisi suorittaa joko lämmitetyssä tilassa tai käyttäen akkulämmittimiä. Akut eivät lataudu täyteen jäätyneinä, ja kylmälataus lyhentää merkittävästi niiden käyttöikää. Akkuja voidaan säilyttää viileässä, kunhan ne on aina ladattu täyteen lämpiminä. Talvisäilytyksen aikana akut tulisi ladata kahden kuukauden välein. Tuotteen normaali toimintamatka vaihtelee merkittävästi, esimerkiksi kolmipyöräisen avomallin osalta 15–60 km (pitkän toimintamatkan malli 30–120 km). Koska itse laite on suhteellisen kevyt, kuljettajan ja kuorman paino vaikuttaa toimintamatkaan eniten. Sen jälkeen vaikuttavat ajonopeus ja se, käytetäänkö ajovaloja. Toimintamatkaan vaikuttavat myös muun muassa maaston jyrkkyys ja lämpötila. Miinusasteissa rajoitettu toimintamatka on yleistä.

Takuu koskee yksityiskäyttöä ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Huoltotaulukon toimenpiteet tulee suorittaa Skand-huoltopisteessä tai muussa asiantuntevassa korjaamossa palveluohjelman aikataulun mukaisesti. Mahdollisen takuukorjauksen yhteydessä asiakkaan tulee esittää huoltokirja sekä eritellyt laskut kaikista huoltotöistä tai merkintä siitä, että huoltotilaisuus on rekisteröity Skandin elektroniseen järjestelmään, josta ilmenevät huoltotilaisuuden ajankohta ja suoritetut toimenpiteet.

Takuu raukeaa, mikäli palveluohjelmaa ei ole noudatettu ohjeiden mukaisesti tai mikäli ajoneuvoon on tehty rakenteellisia muutoksia tai mikäli ajoneuvoa käytetään tavalla, joka ei vastaa sen käyttötarkoitusta.

Takuu ei kata virheellistä käyttöä, päivittäisten tarkastusten laiminlyönnistä aiheutuvia vaurioita tai kuluvia osia, kuten renkaita, jarrupalat tai lamppuja. Kuluvat osat kuuluvat takuun piiriin ainoastaan, mikäli niissä on selvästi valmistusvirheestä johtuva vika, kuten renkaan pullistuma tai vähän kuluneen jarrupalan halkeaminen.

Maahantuoja tai maahantuojan edustaja suorittaa takuukorjauksen kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon käytön häiriintymistä aiheuttavan ongelman laajuuden sekä korjaamon kapasiteetin. Arvioinnista ja takuukorjauksen suorittamisesta vastaa ensisijaisesti lähin huoltopiste tai myyjä. Takuu kattaa tuoteviat, mikäli niistä on ilmoitettu kirjallisesti myyjälle tai lähimmälle valtuutetulle huoltopisteelle viimeistään 14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä. Pienemmät viat korjataan yleensä seuraavassa kilometrihuollossa.

Ajoneuvo tulee toimittaa lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen takuukorjausta varten. Jos lähellä ei ole valtuutettua huoltopistettä, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ajoneuvon myyjään.